Pengumuman

Institut Aminuddin Baki

Keputusan Temuduga Jawatan Pensyarah Kanan/Pensyarah/Pegawai Pembangunan dan Pegawai Penyunting di Institut Aminuddin Baki, Kementerian Pendidikan Malaysia boleh disemak mulai 28 September 2018 jam 6.30 petang melalui Sistem Permohonan Pensyarah Baharu (SPPB)