Pengumuman

Institut Aminuddin Baki

Kolokium Pemimpin Pertengahan Kali Ke-2 diadakan  di Insitut Aminuddin Baki Cawangan Sarawak pada 22 hingga 25 Oktober 2018. Tema: Pemimpin Pertengahan Pemangkin Budaya Pembelajaran Bermakna.