Pengumuman

Institut Aminuddin Baki

Perkongsian Ilmu Pengalaman oleh YBhg. Dato’ Pengarah IAB dan YBhg. Datuk Timbalan Pengarah Kanan Kluster Khidmat Latihan dalam Program Pemerkasaan Profesionalisme Kepimpinan dan Pengurusan PPD KPM.

Pengumuman Pemerkasaan PPD 1 edited