Pengumuman

Institut Aminuddin Baki

Majlis Komensmen Institut Aminuddin Baki Ke-21 bagi graduan NPQEL Ambilan 1 dan 2 Tahun 2019 dan 2020 akan diadakan pada 23 Oktober 2021 secara dalam talian.

Sila layari https://komensmen.iab.edu.my/pautan.php untuk mengikuti majlis berkenaan.

           
Para graduan dikehendaki memberikan maklum balas kehadiran melalui Sistem Modul Penggantian Pemimpin Sekolah (MPPS), https://tls.moe.gov.my.