Pengumuman

Institut Aminuddin Baki

Kolokium Pemimpin Cemerlang Institusi Pendidikan (PCIP) merupakan satu platform yang signifikan bagi peserta kursus Intervensi Pelonjakan Kepimpinan Sekolah (InPeKS), From Great to Excellent Leaders Course (GrEEL) dan Projek Rintis Science Technology Engineering Mathematics Executive Consultation (STEMEC) dapat berkongsi amalan terbaik yang telah mereka laksanakan di organisasi masing-masing selepas menerima intervensi di IAB. Kolokium akan bermula pada 25 Oktober sehingga 28 Oktober 2021.
 

Bahan kolokium boleh dicapai melalui pautan: https://iab.moe.edu.my/index.php/ms/utama-kolokiumpcip-2021

Montaj PCIP 2021 KLIK SINI