Pengumuman

Institut Aminuddin Baki

Permohonan Mengikuti Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan atau National Professional Qualification for Educational Leaders (NPQEL) Ambilan Tahun 2022.

Iklan permohonan akan dibuka mulai 31 Mei hingga 8 Ogos 2021. Proses sokongan Ketua Jabatan akan berakhir pada 15 Ogos 2021.

Sila layari Laman NPQEL MPPS.

Muat turun dokumen yang berikut:

 BIL. PERKARA
 1  Surat Permohonan
 2  Lampiran A: Syarat-syarat Permohonan
 3  Lampiran B: Senarai Jawatan Pentadbiran
 4  Lampiran C: Keperluan Calon NPQEL Tahun 2022 Mengikut Bidang