Sebut Harga / Tender

Institut Aminuddin Baki

Sebut Harga Kerja-kerja Penyelenggaraan dan Pengujian Papan Suis Utama Termasuk Alat Ubah dan Papan Agihan Serta Kerja-kerja Berkaitan di Institut Aminuddin Baki Bandar Enstek Negeri Sembilan

 Perkara

 Iklan Sebut Harga

 Tarikh Taklimat

 28 September 2018

 Tarikh Tutup

 5 Oktober 2018 (12 tengahari)

 Muat Turun

 NOTIS SEBUT HARGA