Sebut Harga / Tender

Institut Aminuddin Baki

Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Menyewa dan Mengurus Makanan di Kafeteria Institut Aminuddin Baki Cawangan Genting Highlands Bagi Tempoh 24 Bulan Mulai 1 April 2019 Hingga 31 Mac 2021

 Perkara

 Iklan Sebut Harga

 Tarikh Taklimat

 5 Disember 2018

 Tarikh Tutup

 28 Disember 2018 (12 tengahari)

 Muat Turun

 NOTIS SEBUT HARGA