Sebut Harga / Tender

Institut Aminuddin Baki

 Iklan Sebutharga  Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Pembaikan Kecil(Awam) Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Institut Aminuddin Baki Bandar Enstek.

 Perkara

 Iklan Sebut Harga

 Tarikh Taklimat

 TIADA

 Tarikh Tutup

 13 Mei 2019 (12 tengahari)

 Tempat

 Pejabat Pendaftar IAB

 Muat Turun

 NOTIS SEBUT HARGA