Garis Panduan

 

BIL.

KETERANGAN

1

Permohonan Program Ke Luar Negara

 

a) Garis Panduan

b) Carta Alir 1

c) Carta Alir 2 

d) Carta Alir 3

e) Carta Alir 4

f) Carta Alir 5

g) Carta Alir 6

 2

 Garis Panduan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) 

 

a) Pemakaian Baju Korporat KPM 2017

3

 Garis Panduan ICT

 

a) Tatacara Penggunaan Mel Elektronik 

4  Dasar Latihan Sumber Manusia Kementerian Pendidikan Malaysia