Manual Pengguna

BIL.

KETERANGAN

1

Manual Pengguna

 

a) Pendaftaran INSYST

2

Manual Pengguna i-Profil (INSYST)

 

a) Kemaskini Maklumat i-Profil

3

Manual Pengguna i-Gerak (INSYST)

 

a) Keseluruhan Modul

b) Tambahan Tugasan Selepas Pengesahan

c) Pengesahan Tambahan Tugasan Selepas Pengesahan

4

Manual Pengguna i-Semak (INSYST)

 

a) Semakan Peserta Yang Pernah Hadir di IAB

5

Manual Pengguna i-Permohonan (INSYST)

 

a) Kemaskini Pengenalan Program/Kursus

b) Kemaskini Status Tempat Bertugas

6

Manual Pengguna i-Penilaian (INSYST)

 

a) Modul i-Penilaian v2 

7

Manual Pengguna i-Status Program (INSYST)

 

a) Pendaftaran Kos Program

8 Manual Pengguna i-Login (INSYST)
  a) Lupa Kata Laluan (Reset Password)