Buku Terbitan IAB

Laman Repositori IAB: http://eprints.iab.edu.my/v2/

Sila klik pada imej buku untuk muat turun (fail pdf).