Pusat Pembangunan Komuniti

 

 

Pusat Pembangunan Komuniti terdiri daripada tiga (3) jabatan iaitu:

  1. JABATAN PENGURUSAN KEPIMPINAN PERPADUAN DAN KENEGARAAN (JPKPK)
  2. JABATAN KEPIMPINAN KOMUNITI DAN JARINGAN KORPORAT (JKKJK)
  3. JABATAN KEPIMPINAN PENGURUSAN NILAI DAN INTEGRITI (JKPNI)

 

Fungsi Pusat:

 
  1. Merancang, memantau dan mengawal selia program latihan, konsultasi, pentaksiran, penyelidikan, penerbitan dan pasukan pemikir khusus dalam bidang Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Perpaduan dan Kenegaraan
  2. Merancang, memantau dan mengawal selia program latihan, konsultasi, pentaksiran, penyelidikan, penerbitan dan pasukan pemikir khusus dalam bidang Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Nilai dan Integriti.
  3. Merancang, memantau dan mengawal selia program latihan, konsultasi, pentaksiran, penyelidikan, penerbitan dan pasukan pemikir khusus dalam bidang Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Komuniti dan Jalinan Korporat.
  4. Merancang, mengelola dan membina jaringan dan jalinan serta perundingan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam usaha meningkatkan kualiti Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Pembangunan Komuniti.