Pusat Dokumentasi dan Sumber Pendidikan

1.0

2.0

 

Pusat Dokumentasi dan Sumber Pendidikan dipimpin oleh Ketua Pusat dan terdiri daripada dua (2) jabatan iaitu:-

 1. JABATAN PENERBITAN DAN DOKUMENTASI
 2. JABATAN SUMBER PENDIDIKAN

Fungsi Pusat

Merancang, menetap, memantau dan melaksana program :

 1. Penetapan dasar penerbitan dan dokumentasi.
 2. Pengumpulan, penulisan, penghasilan dan penterjemahan.
 3. Penyuntingan dan reka bentuk.
 4. Penerbitan dan pembacaan pruf.
 5. Pendokumentasian manual (bercetak) dan elektronik (audio visual dan digitalisasi).
 6. Diseminasi dan pemasaran bahan sumber maklumat (Pusat Sumber dan Kedai Buku).
 7. Latihan.
 8. Khidmat nasihat.
 9. Penyelidikan.
 10. Perancangan dan pengurusan bajet peringkat pusat.
 11. Fungsi tambahan mengikut arahan pihak atasan dari masa ke semasa.

E- mail : dsp[@]iab.moe.gov.my